دوره های آموزشی

کارگاه آموزشی قانون چک
تاریخ ثبت : 23 مرداد 1396 ، 10:36 875 بازدید
کارگاه آموزشی قانون چک

چهارچوب طرح دعوای حقوقی چک

انواع چک و مصادیق کیفری چک

مصادیق غیرکیفری و حقوقی چک

چهارچوب کیفری شکایت در خصوص چک پرداخت نشدنی

نحوه تنظیم انواع چک و رعایت مقررات قانونی در تنظیم آن

ظرفیت باقی مانده : 20

وضعیت : در حال ثبت نام

هزینه دوره : 500,000 ریال