دوره آموزش ICDL (آی سی دی اِل)
تاریخ ثبت : 22 شهریور 1400 ، 09:48 109 بازدید

ظرفیت باقی مانده : 15

وضعیت : در حال ثبت نام

هزینه دوره : 9,000,000 ریال