انجام عمليات كمكهاي اوليه
تاریخ ثبت : 03 اسفند 1396 ، 11:41 850 بازدید
انجام عمليات كمكهاي اوليه

ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيلات : پايان دوره اول متوسطه (پايان دوره راهنمايي)
حداقل توانايي جسمي : توانايي استفاده از دو دست و سلامت كامل رواني
مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد : ندارد

 

 

طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش : 19 ساعت
 زمان آموزش نظري : 8 ساعت
 زمان آموزش عملي : 11 ساعت

ظرفیت باقی مانده : 19

وضعیت : در حال ثبت نام

هزینه دوره : 1,000,000 ریال