حسابدارحقوق و دستمزد
تاریخ ثبت : 25 بهمن 1396 ، 09:37 913 بازدید
حسابدارحقوق و دستمزد

ويژگي هاي كارآموزورودي:
حداقل ميزان تحصيلات : ديپلم
حداقل توانايي جسمي: سلامت كامل جسماني و رواني
مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد: ندارد

 

 

 

 

طول دوره آموزشي :
طول دوره آموزش : 120 ساعت
 زمان آموزش نظري : 80 ساعت
 زمان آموزش عملي : 40 ساعت

ظرفیت باقی مانده : 9

وضعیت : در حال ثبت نام

هزینه دوره : 5,000,000 ریال