انگلیسی برای کودکان
تاریخ ثبت : 13 شهریور 1395 ، 10:34 553 بازدید

آموزش زبان انگلیسی برای کودکان 3 تا 6 سال در این دوره آموزشی به مدت 8 هفته برگزار می شود.

 

ظرفیت باقی مانده : 3

وضعیت : در حال ثبت نام

هزینه دوره : 1,500,000 ریال