دوره های آموزشی

دوره آموزش کار با نرم افزار Adobe Photoshop(اِدوبی فُتوشاپ)

دوره آموزش کار با نرم افزار Adobe Photoshop(اِدوبی فُتوشاپ)

دوره آموزش ICDL (آی سی دی اِل)

دوره آموزش ICDL (آی سی دی اِل)

دوره آموزش زبان برنامه نویسی #C(سی شارپ)

دوره آموزش زبان برنامه نویسی #C(سی شارپ)

دوره آموزش برنامه نویسی  ++C(سی پِلاس پِلاس)

دوره آموزش برنامه نویسی ++C(سی پِلاس پِلاس)

دوره آموزش زبان برنامه نویسی Python(پایتون)

دوره آموزش زبان برنامه نویسی Python(پایتون)