تاریخ ثبت مطلب : 29 اردیبهشت 1397 ، 08:47
866 بازدید

معرفی نرم افزار آباکوس

ABAQUSیک نرم افزار بسیار قدرتمند تحلیلی بر پایه روش اجزای محدود می­باشد

معرفی نرم افزار

ABAQUSیک نرم افزار بسیار قدرتمند تحلیلی بر پایه روش اجزای محدود می­باشد. گستره وسیع امکانات این نرم­ افزار از جمله انواع مختلف المانها و Materialها، پردازشگر ترسیمی قوی، قدرت انجام انواع تحلیل­ها با شرایط مختلف باعث شده تا این نرم­افزار از جایگاه بالایی در میان محققین و صنعتگران برخوردار گردد. یکی از مزیت­های اصلی نرم­افزارABAQUS داشتن Help بسیار جامع و کامل آن شامل آموزش کامل منوها، مثالهای متعدد و ارائه مباحث تئوریک به کار گرفته شده در نرم­افزارمی باشد.

نرم ­افزارABAQUS  مدولار شده می­باشد، یعنی به چند بخش تقسیم شده است. مدول­ها از قسمت Context bar قابل دسترسی میباشند.کاربر به ترتیب از مدول Part تا Mesh مدلسازی را شروع و تکمیل می کند (Preprocess)،در مدول Job مدل را تحلیل می­کند (Process)،و نهایتا در مدول نهم یعنیVisualization نتایج را بررسی  می­کند. (Postprocess)

نظر به اینکه نرم افزار ABAQUSيك ابزارمدلسازي عمومي وگسترده ميباشد،استفاده ازآن تنها محدود به تحليل هاي مكانيك جامدات و سازه (تنش- تغييرمكان) نميشود. با استفاده از اين نرم افزار مي­توان مسايل مختلفي نظير انتقال حرارت، نفوذجرم، تحليل حرارتي اجزاءالكتريكي، اكوستيك، مكانيك خاك و پيزوالكتريك رامورد مطالعه قرارداد. استفاده از نرم افزار ABAQUSباوجوداينكه مجموعه قابليتهاي بسيارگسترده اي را در اختيار كاربر قرار مي­دهد،كار نسبتا ساده اي ميباشد. پيچيده ترين مسايل را ميتوان به آساني مدل كرد. به عنوان مثال مسائل شامل بيش ازيك جزء را ميتوان با ايجاد مدل هندسي هر جزء و سپس نسبت داده رفتارماده مربوطه به هرجزء و سپس مونتاژ اجزاء مختلف مدل كرد.در اغلب مدلسازي ها،حتي مدلهاي با درجه غيرخطي بالا،كاربر ميبايست تنها داده هاي مهندسي نظير هندسه مساله،رفتارماده مربوط به آن،شرايط مرزي و بارگذاري آن مساله را تعيين كند. دريك تحليل غيرخطي ABAQUS به طوراتوماتيك ميزان نمو بار و تلرانس هاي همگرايي را انتخاب و همچنين درطول تحليل مقاديرآنها را جهت دستيابي به يك جواب صحيح تعديل ميكند.درنتيجه كاربر بندرت ميبايست مقادير پارامترهاي كنترلي حل عددي مساله را تعيين كند.

 آخرین مطالب و مقالات